Vzácna návšteva kardinála

Dňa 29. marca 2023 nás svojou vzácnou návštevou poctil kardinál Kurt Koch, prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov.

Po odovzdávaní pamätnej medaily na fakulte prišiel ku nám a po dobrom obede sa zastavil v sprievode vladykov Petra Rusnáka, Cyrila Vasiľa a Milana Lacha v seminárnej kaplnke. Počas modlitby deviateho pôstneho času nás kardinál v krátkom príhovore povzbudil slovami, že modlitba je v živote bohoslovca tou najdôležitejšou vecou.

Pripravil: Maroš Tažik

Automaticky prebrané zo zdroja: https://gojdic.sk/2023/03/30/vzacna-navsteva-kardinala-j/.

Back to top button