Vladyka Peter Rusnák posvätil pamätnú izbu bl. biskupa mučeníka Vasiľa Hopka

V nedeľu 21. mája prijal pozvanie do farnosti Davidov k sviatku Nanebovstúpenia Pána vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Odpustová slávnosť bola obohatená o posviacku bývalej farskej budovy, v ktorej je umiestnená pamätná izba biskupa a mučeníka Vasiľa Hopka. Svätú liturgiu za hojnej účasti veriacich s vladykom koncelebroval protosynkel Bratislavskej eparchie Vladimír Skyba a kňazi pochádzjúci z Davidova.   Na úvod privítal vladyku Petra starosta obce J…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3842.

Back to top button