Veľká streda

Podľa tradície, noc z utorka na stredu strávil Ježiš v Betánii. Bolo to v  čase, kedy už boli starší z ľudu a farizeji rozhodnutí zabiť Ježiša Krista. V dome Šimona Malomocného pristúpila k Ježišovi žena – hriešnica s alabastrovou nádobou a vyliala drahocenný olej na hlavu Spasiteľa. Tým ho pripravila na pohreb, ako o tomto čine usúdil sám Ježiš (Mt 26,6-16). V tomto skutku je vystihnutá protipólovosť konania voči činu Judáša. Kým žena – hriešnica neľutovala drahý olej na pomazanie Ježiša Krista, Judáš – jeden z jeho najbližších – práve pre peniaze zradil Ježiša Krista. Preto v cirkevnej bohoslužbe tohoto dňa, oslavuje sa žena – hriešnica  a zatracuje sa Judášov vzťah k peniazom.

Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
Back to top button