Vatikánsky zástupca v OSN: Chudoba je škandál, ktorý treba radikálne odstrániť

Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, Mons. Gabrielle Caccia, vystúpil na politickom fóre na vysokej úrovni o trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré v New Yorku zorganizovala Ekonomická a sociálna rada. Vo svojom príhovore upozornil na potrebu stratégií reštrukturalizácie dlhu, ktoré poskytnú rozvojovým krajinám „fiškálny priestor, ktorý potrebujú na investovanie do vlastných národov“.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240711031.

Back to top button