Utrpenie

Na celom svete je hrozné utrpenie, obrovský hlad po láske. Vneste teda modlitbu do svojich rodín, prineste ju svojim malým deťom. Naučte ich modliť sa. Dieťa, ktoré sa modlí, je šťastným dieťaťom. Rodina, ktorá sa modlí, je zjednotenou rodinou. Počúvam o toľkých rozpadnutých rodinách a pýtam sa ich: „Prečo došlo k rozpadu?“ Domnievam sa, že preto, že sa nikdy spoločne nemodlili. Nie sú nikdy jedno v modlitbe pred Pánom.

Back to top button