Utorok svetlého týždňa

Všetko sa berie z nedele Paschy, len prokimen a aleluja je iné.

Prokimen, 3. hlas

Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci.

Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.

Back to top button