Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána. Svätý hieromučeník Terapont, cyperský biskup. (Svätý hieromučeník Urban, rímsky pápež)

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy sv. proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána 25. mája si Gréckokatolícka cirkev pripomína udalosť tretieho nájdenia úctyhodnej hlavy svätého…

The post Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána. Svätý hieromučeník Terapont, cyperský biskup. (Svätý hieromučeník Urban, rímsky pápež) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/255-tretie-najdenie-uctyhodnej-hlavy-svaeteho-a-slavneho-panovho-proroka-predchodcu-a-krstitea-jana/.

Back to top button