Toto som urobil pre Teba !

Gróf Zinzerdorf ešte ako mládenec navštívil obrazáreň v Dűsseldorfe. Na jednom z vystavovaných obrazov bol namaľovaný ukrižovaný Kristus. Pod obrazom bolo napísané: TOTO SOM UROBIL PRE TEBA, ČO UROBÍŠ TY PRE MŇA? Mladý gróf stál dlho pod obrazom, pretože táto jednoduchá veta hlboko zasiahla jeho srdce… Tento zážitok pomohol k veľkému obratu v jeho živote. Svoj život odovzdal Pánovi Ježišovi Kristovi. Obraz ho oslovil a poukázal na Božiu lásku neodolateľným spôsobom. Mladý Zinzerdorf pochopil, že Pán Ježiš Kristus zaňho zomrel. A preto chcel urobiť niečo pre Ježiša aj on. Už vedel pre koho a prečo žije. Odovzdal celý svoj život do Jeho služieb a stal sa hlásateľom evanjelia. Aj dnes kresťania zvestujú radostné posolstvo evanjelia. Je to našim poslaním. Pán Ježiš Kristus za nás obetoval svoj život. Jeho smrť na kríži na Golgote bola nevyhnutná, pretože inak by sme všetci zahynuli. Biblia hovorí, že všetci ľudia sú hriešnici. A hriechy oddeľujú od Boha. Vedú ľudí do večného zahynutia. Boh však ľudí miluje a nechce, aby išli do zahynutia, preto poslal svojho Syna Ježiša Krista na svet. A On poslúchol. Nielen že sa narodil na tento svet, ale na ňom aj zomrel. Sám bol bez hriechu a práve preto mohol náš problém s hriechom vyriešiť. Miloval nás a preto bol ochotný za nás trpieť. Božia láska k nám ľuďom je neopísateľná a nepochopiteľná. Boh miluje hriešnych ľudí! Takých, ktorí robia zle, zle zmýšľajú, sú pokryteckí, falošní, plní nenávisti a hriechu. A Boh všetku túto ľudskú špinu – všetku našu vinu vložil na svojho syna. On znášal náš trest. Lebo niekto musel byť potrestaný, aby sa naplnila Božia spravodlivosť. A On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti… My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu; a Hospodin uvalil na Neho neprávosť všetkých nás (Iz. 53,5 – 6). Boh Ho za nás obetoval – nechal Ho zomrieť. Ale smrťou sa to neskončilo! Keby len zomrel, nevykúpil by nás. Boh Ježiša pozdvihol z ríše mŕtvych – vzkriesil Ho. Ježiš žije! A my môžeme aj dnes prichádzať k Nemu, nájsť u Neho milosť a získať pokoj a večný život. Všetci. Aj ty. Boh ťa miluje, chce ťa zachrániť, a preto ťa hľadá. Necháš sa nájsť? Grófa Zinzerdorfa našiel v obrazárni. Tam sa ho Božia láska hlboko dotkla a on už nemohol odísť bez toho, aby Mu neotvoril svoje srdce. Ďakoval Mu za veľkú zachraňujúcu lásku a spasenie. Aj teba Boh miluje. Aj ty môžeš byť zachránený. Chceš, aby ti Boh odpustil všetky hriechy, všetko zlé v tvojom živote, čo ťa zväzuje a bráni ti žiť v pokoji a radosti? Volaj k Bohu! V úprimnej jednoduchej modlitbe Mu všetko vyznaj a vyrozprávaj! Boh očistí tvoje srdce obeťou Pána Ježiša Krista a ty môžeš začať žiť nový život. Tvoj život bude bohatý a radostný.

Back to top button