Syropôstna sobota

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 4. hlas

Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaob­chá­dzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrden­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.

Kondák, 2. hlas

Prepodobní a Bohu oddaní otcovia, – bezpečne ste prešli nespočetnými búrkami života. – V potokoch sĺz svojich ste potopili duchovných nepriateľov. – Preto ste dostali dar zázrakov. – Vrúcne vás prosíme, ustavične sa za nás modlite.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 7. hlas

Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

Verš: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Verš: Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Back to top button