Syropôstna nedeľa

Predobrazujúce antifóny.

Tropár z príslušného hlasu.

Kondák, 6. hlas

Vodca k múdrosti a Darca rozumnosti, – Vycho­vávateľ nerozumných a Ochranca chudobných, – upevni, Vládca, moje srdce a daj mu chápavosť. – Otcovo Slovo, ty sám vlož slová do mojich úst, – veď, už nezabránim svojim perám, aby k tebe volali: – „Milosrdný, zmiluj sa nado mnou pad­lým“.

Bohorodičník, 6. hlas

Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nena­hra­diteľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiados­tiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Prokimen, 8. hlas

Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.

Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Dobré je oslavovať Pána a ospevovať tvoje meno, Najvyšší.

Verš: Za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button