Svätý mučeník Dionýz Areopagita

03. 10. Svätý mučeník Dionýz Areopagita Jeho meno má grécky pôvod a znamená zasvätený „gréckemu bohu vína a plodnosti Dionýzovi“. Dionýz bol vlastníkom Areopágu…

The post Svätý mučeník Dionýz Areopagita appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/03-svaety-muenik-dionyz-areopagita-mili-posluchai-greckokatolicka-cirkev-nam-3-oktobra-pripomina-svaeteho-muenika-dionyza-areopagitu-jeho-meno-ma-grecky-povod-a-znamena-zasvaeteny-greckemu-bohu-vina-a/.

Back to top button