Svätá a veľká streda

Kde sa neslávi Služba vopred posvätených darov, ale litur-gia sv. Jána Zlatoústeho:

Každodenné antifóny. Tropár, prokimen, aleluja a pričasten ako vo veľký pondelok.

Kondák, 4. hlas

Láskyplný Bože, – zhrešil som viac ako cudzo­ložnica. – Ale neprelieval som pred tebou prúdy sĺz ako ona. – Teraz padám na kolená. – Bozká­vam tvoje nohy a pokorne sa modlím. – Odpusť mi, Spasiteľ, moje dlhy – a obmy ma od škvŕn mojich hriechov.

Back to top button