Štvrtok svetlého týždňa

Všetko sa berie z nedele Paschy, len prokimen a aleluja je iné.

Prokimen, 3. hlas

Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte – Kráľovi nášmu, spievajte.

Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.

Verš: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť.

Back to top button