Stretnutie s históriou IV.

Najväčší technik Aurel Stodola na Spiši(11.5.1859 Vrbický Hušťák – 1942 Zürich)Témou štvrtého stretnutia s históriou Kežmarku a Spiša  26.apríla 2019 bola osobnosť svetového mena  Aurel Stodola (1859-1842). Bol najväčším technikom na prelome 19. a 20. storočia. Na návrh viacerých spoločnosti inžinierov vo svete získal  najvyššie ocenenie Wattovú cenou ( je to ekvivalent Nobelovej ceny, ktorá sa však technikom neudeľuje).Stodolovci, Kežmarok a Spiš Vyprofilovanie osobnosti svetového formátu a vysokých duchovných hodnôt si vyžadovalo veľkú  obetu rodičov Ondreja a Anny Stodolovcov, ktorí vďaka poctivej práci  a námahe sa stali majiteľmi prvej slovenskej garbiarskej fabriky na Slovensku. Mali štyroch synov Jozefa (podnikateľ), Aurela(svetový technik), Emila(  významný politik SNS a  priekopník slovenskej právnickej terminológie) a Kornela (významný slovenský národohospodár a politik za Agrárnu stranu, dlhoročný poslanec Národného zhromaždenia I.ČSR). Všetci sanezmazateľne zapísali do kultúrneho a hospodárskeho života Slovenska. Na dôvažok ešte aj vnuk, neskôr  národný umelec Ivan Stodola  bol vďaka dobrej výchove rodičov a starých rodičov priekopníkom v slovenskej dramatickej tvorbe. Všetci až na Jozefa študovali  na Nemeckom evanjelickom lýceu v Kežmarku, kde žiaci profesorov milovali.Aurel Stodola , rodák  z Vrbického Hušťáku, dnes súčasť Liptovského Miluláša  v r. 1869/70 bol na výmene detí v Strážach pri Poprade, aby sa dobre naučil nemecky a urobil skúšky za 1.ročník na ev. lýceu v Kežmarku. Takáto "čára" deti bola bežným zjavom v kresťanských rodinách učiteľov a rektorov škôl kvôli naučeniu sa cudzieho jazyka  a získavaniu všeobecných vedomosti, zručnosti a návykov. Veď už na nižších školách bolo potrebné ovládať viacero reči. Stodolovci tento fenomén využívali. Ich deti, súrodenci boli v cudzom svete väčšinou spolu a museli mať s rodičmi častý a písomný a sprostredkovaný vzťah. Dbalo sa predovšetkým na morálny aspekt výchovy. Evanjelické lýceum v Kežmarku, ktoré navštevovali žiaci rôznych konfésii z celej strednej Európy bolo kolískou vzdelanosti aj významných Stodolovcov.  Náboženstvo vyučovali kňazi žiakov svojich  konfésií ( po vzniku ČSR  významní  rímskokatolícki kňazi prof. L.Hanus a prof. J.Špirko). Na škole platilo prísne pravidlo: Iná národnosť a iné náboženstvo má byť predmetom obdivu a nie pohŕdania. Za tento priestupok sa dokonca zo školy  aj vylučovalo.Životné kroky Aurela StodoluPotom študoval Aurel na štátnej reálke v Levoči, skadiaľ prešiel na vyššiu reálku (bývalý šľachtický konvikt, ktorý spravovali niekedy jezuiti) v Košiciach, kde aj zmaturoval. Ako mimoriadne nadaný študoval ďalej na zürišskej polytechnike ETH a po jej úspešnom ukončení istý čas pracoval ako konštruktér vo firme Ruston a spol. v Prahe. Na pozvanie zürišskej polytechniky potom celý život pracoval na tejto škole ako svetoznámy profesor. Aurel Stodola sa pokladá  za otca parných a plynových turbín, ktoré pochovali  éru piestových parných strojov a otvorili cestu novej priemyselnej revulúcii. Bol aj priekopníkom automatickej regulácie strojov, tým aj robotizácie a automatizácie.Na vyše 80 obrázkoch, znázorňujúcich jeho života dielo sa sprístupňovali aj duchovné momenty a vplyvy  z okolia.Vplyv kňazovAzda najvýznamnejšie duchovné pôsobenie na celú rodinu bola  obetavá práca mikulášskeho národovca, ev. kňaza Michala Miloslava Hodžu a Jura Jánošku, kultúrne aktivity Gustáva Féjerpataky- Belopotockého a  celý okruh  mikulášskych nadšencov a dobrovoľných tvorcov kultúry. Liptovský Mikuláš sa vďaka nim stal dokonca kolískou slovenského divadelníctva. Aurel vyrastal a žil v prajnom ovzduší ľudí dobrej vôle rozdávajúcich lásku a dobro ( zrno zasiate do dobrej zeme). Sám neskôr žil osamelo so svojou rodinou v Zürichu, ale duchovne spätý so slovenskou vlasťou. Humanitárne  aktivity Aurela StodoluPočas 1. sv. vojny skonštruoval mechanickú protézu ruky ako svoju pomstu vojne. Dával zo svojho príjmu veľkú časť pre  sociálne slabších študentov a humanitárne aktivity vo svete. Dodnes ešte na ETH v Zürichu existuje Stodolova nadácia pre sociálne slabších študentov.  Stodola neprijal ponuky veľkých firiem s bohatým príjmom z dôvodov, aby mohol slobodne publikovať pre celé ľudstvo. Radšej volil skromný  príjem vysokoškolského učiteľa. Mal úzky kontakt  a spoluprácu so svetovými humanistami A. Schweitzerom, A. Einsteinom, L.N. Tolstým, sprostredkovane aj s M.Gándhim (tiež našimi vlastencami), ktorí príkladom svojho života slúžili obetavo najnúdznejším a ukrivdeným ľuďom. Stodolov duchovný bestseller Po predčasnej  tragickej smrti svojej dcéry Helenky tento slovenský vedec napísal významné filozofické dielo " Myšlienky  k svetonázoru z hľadiska  inžiniera", ktoré vyšlo v piatich vydaniach a v Európe sa stalo v medzivojnovom období bestsellerom. Na Slovensku sa prekladá až teraz z príležitosti 160. výročia narodenia Aurela Stodolu. V ňom rozvádzal predovšetkým duchovné aspekty našej industriálnej doby.  Odmietal bohatstvo a honbu za ním a tvrdil, že " Nie duch technickej vynaliezavosti zapríčinil zlo, ale temné duchovné sily sebectva. Ani technické nemôže byť oslobodené od etického. Duši musíme vrátiť nadvládu nad intelektom". Dielo je výpoveďou, názorov, myšlienok, postojov  a prienikom mnohých vedných a duchovných disciplín. Hovorí tiež o morálke a rodine. Jeho humanistické dielo sa nepreložilo doteraz azda aj preto, že podľa našich filozofov Aurel Stodola nestál na pozíciách marxizmu. Veríme, že tento jubilejný rok Aurela Stodolu prinesie veľa dobrých nových impulzov pre našu pretechnizovanú a konzumnú spoločnosť vďaka objavovaniu diela tohto nášho svetového velikána. Na našom stretnutí sa zúčastnilo vyše 20 ľudí. Zúčastnení mali možnosť vzhliadnuť aj krátke divadelné vstupy a historické snímky z významných udalosti propagácie rodiny StodolovcovNajbližšie stretnutie s históriou V.Najbližšie sa bude stretnutie organizovať 31. 5. 2019 o 15:15  v spoločenskej miestnosti Mestskej knižnice Bude sa premietať život, dielo a duchovné hodnoty  nestora tatranského horolezectva a legendárneho učiteľa prof. Alfréda Grosza. Zároveň sa budú premietať Belianske Tatry očami prof. Grosza.                                                                                                           Milan Choma

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.theotokos.sk/oznamy/stretnutie-s-historiou-iv-.html.

Back to top button