Stojte !

Američan O. Smith napísal dobrú poviedku, ktorú voľne reprodukujem. Vynášajú mŕtveho. Tu sa priženie akýsi muž a kričí: „Stojte! Ja toho mŕtveho zobudím! Chyba mu iba vzdelanie!“ A predčíta z klasikov a filozofických spisov. Mŕtvy však ostáva mŕtvym. „Ale čo,“ volá ktosi. Tomu mladému mužovi chýba iba lepšie prostredie. Ako môže niekto žiť v biednom prostredí?“ A dá sa do práce. Odprace z ulice smeti, žobrákovi dá dolár, aby zmizol, ale mŕtvy ostáva mŕtvym. Už pristupuje ďalší a volá na mŕtveho: „Tebe chýba len silná vôľa. Môžeš žiť, ak budeš chcieť. Chci!“ Ale dovolávanie sa vôle mŕtveho neoživí. K máram pristupuje starý rabín. „Tomu chlapcovi chýba len náboženstvo.“ A predčíta mu z náboženských kníh. Všetko bez úspechu. V tej chvíli sa zjaví Ježiš: „Hovorím ti, vstaň!“ A mŕtvy vstane. Ježiš hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život!“

Back to top button