Stichár

Stichár (stíchar, stichárion – od stichos – rad, ťah, čiara) je rúcho, ktoré pokrýva celé telo od krku až dolu a nazýva sa aj podíris a je vyhotovený na spôsob Áronovej tuniky /Ex 28,39/.    & nbsp;   &n bsp;
V minulosti bol vždy bielej farby na znak nepoškvrnenosti života a duchovnej radosti. Alexander Schmemann tvrdí, že stichár je predovšetkým tým bielym krstným rúchom, ktoré každý z nás dostal pri krste. To je rúcho všetkých pokrstených, rúcho samotnej Cirkvi, a keď ho kňaz oblieka, zjavuje jednotu zhromaždených v chráme a náš všetkých zjednocuje.

Môže byť však zhotovený aj z červenej látky, a v tom prípade znamená utrpenia Ježiša Krista, počas ktorých prelial svoju Krv pre človeka.

Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD. 
Back to top button