Spoznať podstatné

Charles Francis Adams, politik a diplomat 19. storočia, si viedol denník. Jedného dňa si do do neho zapísal: „Dnes som išiel so synom na ryby – stratený deň.“ Jeho syn, Brook Adams si tiež viedol denník. V ten istý deň do neho napísal: „Bol som s otcom na ryby – najkrajší deň môjho života!“ Čo otec považoval za premrhaný čas, to bolo pre syna nádherným využitím času. Jedinou cestou ako zistiť čo je a čo nie je mrhanie času, je spoznať to, čo je v živote najdôležitejšie.

Back to top button