Spoločná služba prepodobným ženám

Tropár, 4. hlas

Blažené prepodobné ženy, – vzali ste na ramená Kristov Kríž, – pôstom a kajúcimi skutkami nasledovali ste Spasiteľa. – Všetkým Bohu zasväteným pannám dali ste krásny príklad. – Za svoj statočný boj pre Boha prijali ste nebeské kráľovstvo. – Teraz ho proste za spásu našich duší.

Kondák, 2. hlas

Svoje telá pôstom ste trápili. – Úpenlivými modlitbami prosili ste Krista, – aby vám odpustil hriechy. – A Boh vás dokonale očistil. – Obdaroval vás nebeským kráľovstvom. – Proste za spásu našich duší.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 4. hlas

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.

Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Back to top button