Spoločná služba prepodobným mučeníkom

Tropár, 8. hlas

Naši prepodobní otcovia, – žili ste na zemi ako cudzinci, – ako prechodní cestujúci. – Na púšti ste si pripravili príbytky – a ustavične ste sa postili. – Odeli ste sa čnostnými skutkami.– Utrpením ste sa podobali Kristovi. – Z jeho rúk ako odmenu ste prijali mučeníctvo. – Teraz ho za nás proste, – aby spasil naše duše.

Kondák, 4. hlas

Ušli ste pred búrkami sveta. – Na púšti ste našli poklad pokoja. – Svoj život ste korunovali kajúcimi skutkami a mučeníckou smrťou. – Preto ste sa stali spoločníkmi mučeníkov a vyznávačov.

Bohorodičník, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 8. hlas

Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Pričasten

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button