Spoločná služba mučeníkom

Tropár, 1. hlas

Prosíme ťa, láskyplný Bože, – pre mučenícku smrť svojich svätých, – ktorú podstúpili z lásky k tebe, – zmiluj sa nad nami a uzdrav naše bolesti.

Kondák, 2. hlas

Mučeníci Boží, boli ste ako jasné svetlá. – Všetko tvorstvo oslňujete jasom svojich divov. – Choroby tela uzdravujete a temnoty ducha rozpty­ľujete. – Ustavične za nás proste Krista Boha.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 4. hlas

Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly.

Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Pričasten

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button