Sobota svetlého týždňa

Všetko sa berie z nedele Paschy, len prokimen a aleluja je iné.

Prokimen, 3. hlas

Pán je moje svetlo a moja spása, – koho sa mám báť?

Verš: Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.

Aleluja, 5. hlas

Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.

Verš: Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.

Back to top button