Sobota pred Povýšením

Prokimen, 3. hlas

Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte, – Kráľovi nášmu spievajte.

Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Aleluja, 5. hlas

Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

Back to top button