Sobota po Povýšení

Vchod

Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – za nás ukrižovaný, tebe spie­vame: Aleluja.

Prokimen, 7. hlas

Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Pričasten

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako zna­menie. Aleluja.

Back to top button