Sobota, 15. apríla

Kristus zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. (Ef 4,1-13
)
Back to top button