Služba za chorých

Tropár, 4. hlas

Zostúp z nebeských výšin, Kriste, – a navštív svojho trpiaceho služobníka. – Zbav ho útrap a choroby. – Daj, aby vstal z bolestnej postele –
a s po­mocou Bohorodičky velebil teba, – ktorý nás skutočne miluješ.

Kondák, 5. hlas

Navštív, milosrdný Kriste, chorého – a zbav ho ťažkej nemoci. – Uzdrav ho, ako si uzdravil Petro­vu svokru i porazeného. – Ty si prijal naše bolesti a trápenia, – lebo si všemohúci a plný dobroty.

Bohorodičník, 5. hlas

Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Nepre­staň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.

Prokimen, 7. hlas

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevlád­ny, – uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.

Verš: Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí.

Aleluja, 7. hlas

Verš: Pane, nekarhaj ma v svojom hneve, netrestaj ma v svojom rozhorčení.

Verš: Spas ma, Pane, veď si milosrdný.

Pričasten

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevlád­ny, – uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. – Aj dušu mám už celkom zdesenú. Aleluja.

Back to top button