Služba za cestujúcich

Tropár, 2. hlas

Ty si cesta, pravda, Kriste. – Preto pošli svojho anjela, – aby sprevádzal na cestách tvojho služob­níka, – ako Rafael viedol Tobiáša. – Nech ho chráni od zlého a utvrdzuje v dobrom – s tvojou pomocou, láskyplný Bože.

Kondák, 2. hlas

Ty sám, Spasiteľ, si sprevádzal Lukáša a Kleofá­ša na ceste do Emauz. – Teraz sa ujmi aj svojho služobníka. – Chráň ho na cestách a upevni ho v dobrom, – lebo ty môžeš všetko, čo len chceš.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 4. hlas

Ukáž mi cestu, Pane, po ktorej mám kráčať, – veď svoju dušu dvíham k tebe.

Verš: Pred nepriateľmi ma zachráň; Pane, k tebe sa utiekam.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.

Verš: Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.

Pričasten

Ukáž mi, Pane, svoju cestu – a budem kráčať v tvojej pravde. Aleluja.

Back to top button