Služba v čase dažďov

Tropár, 2. hlas

Bože, s láskou zhliadni na svoj ľud, – hoci sa proti tebe previnil, – ale teraz činí pokánie – a v po­kore padá pred tebou na kolená. – Zmiluj sa nad ním a zbav ho svojho spravodlivého hnevu – na príhovor Bohorodičky, láskyplný Pane.

Kondák, 2. hlas

Vládca, nezavrhni celkom svoj nešťastný ľud. – Neodopri mu svoje milosrdenstvo. – Vo svojej nevyspytateľnej dobrote vypočuj naše prosby. – Zbav nás nadmerných dažďov, – lebo len v teba skladáme svoju nádej.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 4. hlas

Zachráň ma, Bože, – lebo voda mi vystúpila až po krk.

Verš: V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň,
i z hlbokých vôd.

Verš: Nech ma nezatopí príval vôd, nech ma nepohltí hlbina.

Pričasten

V súžení som volal k Pánovi – a on ma vypočul. Aleluja.

Back to top button