Šiesta pôstna sobota – Lazárova

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 1. hlas

Už pred svojím utrpením, Kriste Bože, – dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvych­vsta­nie, – lebo si vzkriesil Lazára. – Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi – nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva – a k tebe, Víťazovi nad smr­ťou, voláme: – „Hosana na výsostiach. – Po­žeh­naný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“

Kondák, 2. hlas

Kristus, naša radosť, pravda, svetlo a život – i vzkriesenie sveta, – vo svojej dobrote zjavil sa na zemi. – Stal sa predobrazom zmŕtvych­vsta­nia. – Ako Boh všetkým udeľuje odpustenie hriechov.

Namiesto Svätý Bože

Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.

Prokimen, 3. hlas

Pán je moje svetlo a moja spása, – koho sa mám báť?

Verš: Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.

Aleluja, 5. hlas

Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.

Verš: Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.

Namiesto Dôstojné irmos, 4. hlas

Oslávme a uctime, ľudia, čistú Bohorodičku. – Oheň božstva prijala v živote a nezhorela. – Hymnami neutíchajúcimi ju zvelebujme.

Pričasten

Z úst nemluvniat a dojčeniec – pripravil si si chválu. Aleluja.

Back to top button