Prv, než prijmem krst . . .

Keď sv. Chromac sa pripravoval na krst, povedal kňazovi: „Prv, než prijmem krst, znovu sľubujem odpustiť každému, na koho sa hnevám, vrátiť všetko, čo druhým dlhujem, rozísť sa s tými ženami, s ktorými po smrti svojej manželky som mal hriešne styky, odstrániť zo svojho života všetko, čo by mi bolo prekážkou pri plnení mojich kresťanských povinností.“ Čo sľúbil, to aj dodržal. Potom prijal krst a žil svätým životom.

Back to top button