Pozvánka – fatimská sobota a malá púť v novembri

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 4.11.2023.
Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod. Po ukončení sv. liturgie bude nasledovať
Moleben k Presvätej Bohorodičke , počas ktorého sa zasvätíme Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie ako žiadala vo Fatime.

Pozývame Vás zároveň na novembrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa
uskutoční v nedeľu 5.11.2023. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej
Bohorodičky, bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavým
svätým ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30
hod., ktorú bude sláviť o. Peter Rusnák, kaplán farnosti Veľký Lipník.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://horazvir.sk/pozvanka-fatimska-sobota-a-mala-put-v-novembri/.

Back to top button