Pozdravy

Slava Isusu Christu! – Slava i vo viki!

Christos posredi nas! – I jest i budet!

Kristus medzi nami! – Je a bude!

V období sviatku Paschy:
Christos voskrese! – Voistinu voskrese!

V období sviatku Narodenia Pána:
Christos raždajetsja! – Slavite jeho!

Pri návšteve domu:
Pokoj tomuto domu! – I všetkým, ktorí v ňom bývajú!

Keď sa prežehnávame, hovoríme:
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Back to top button