Potrestaná lenivosť

Richard Daly bol starostom Chicaga 21 rokov (1955-1976). Ako starosta často musel predniesť príhovory pri rôznych príležitostiach. Aby si ich však pripravil – na to bol veľmi lenivý. Mal asistenta, ktorý mu tieto príhovory písal. Starosta ich potom iba prečítal bez toho, aby si ich predtým vôbec pozrel. Jedného dňa asistent prišiel k starostovi a poprosil o zvýšenie platu. Starosta však povýšenecky odpovedal, že mu platí dosť. A okrem toho by mal pokladať za česť, že pracuje pre takého amerického hrdinu akým je. O dva týždne neskôr Richard Dale sa zúčastnil stretnutia vojnových veteránov, kde mal predniesť svoju reč. Vystúpil teda nielen pred veteránov, ale aj pred veľkou skupinou novinárov, ktorí sledovali túto udalosť. Vytiahol papiere a začal čítať: „Chcem vás uistiť, že mám na pamäti vaše obete, ktoré ste vo vojne pre túto krajinu priniesli. Preto vám chcem povedať, že budem presadzovať vaše záujmy, budem úzkostlivo dbať, aby sa vám venovala taká starostlivosť, akú si zaslúžite. Dnes vám chcem oboznámiť so plánom na vykonanie konkrétnych krokov pomoci všetkým vojnovým veteránom. Tento plán má sedemnásť bodov.“ V tejto chvíli starosta otočil prvú stránku prejavu. Všetci poslucháči ho počúvali s najväčšou pozornosťou. Boli zvedaví na tých sedemnásť bodov. No starosta bol ticho. Iba uprene pozeral do svojich papierov. Na tej druhej strane bolo totiž rukou napísané: „Tak to som teda veľmi zvedavý na tých sedemnásť bodov… ty americký hrdina!!!“

Back to top button