Pôsobenie modlitby

Jeden mladý muž sa už celé mesiace snažil naučiť sa modlitbe a meditácií. Zistil však, že nič z toho, k čomu dospel, neostalo natrvalo. Stále mal len prázdne ruky, všetko mu unikalo ako voda medzi prstami, neostávalo nič hmatateľné. Bol už úplne zúfalý a chcel s modlitbou prestať. Tu sa dopočul o akomsi mudrcovi, ktorý žil na púšti a bol majstrom v modlitbe i meditácií. Rozhodol sa, že to ešte raz skúsi. Vydal sa na cestu, našiel mudrca a požiadal ho: „Ty si predsa majster v modlitbe a meditácií. Nauč ma modliť sa tak, aby som sa aj ja dočkal úspechu.“ Mudrc mu povedal: „Vidíš ten špinavý drôtený kôš? Vezmi ho a dones mi v ňom vodu.“ Mladý muž vzal kôš, išiel k studni vzdialenej niekoľko sto metrov, nabral do koša vodu a vydal sa späť k mudrcovi. Skôr než došiel, všetka voda vytiekla. Mudrc mu povedal: „Choď a dones vodu!“ Mladík sa opäť vydal k studni, ale výsledok bol rovnaký. To sa opakovalo niekoľkokrát, až mladý muž stratil trpezlivosť a pomyslel si: „To sa predsa takto nedá. Musím sa ho spýtať.“ Povedal mudrcovi: „Vidíš predsa, že v koši sa voda neudrží, že všetka vytečie.“ Tu povedal mudrc: „Práve takto je to aj s modlitbou. Vodu si mi síce nepriniesol, ale ten drôtený kôš, ktorý bol na začiatku špinavý, je teraz čistý. A to isté sa deje, keď sa modlíš. I keď nemáš skúsenosť, že by ti z modlitby niečo zostalo, predsa ťa modlitba a meditácia očistila.“

Back to top button