Polovica Päťdesiatnice

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 8. hlas

Uplynula polovica sviatkov. – Spasiteľ, napoj moju dušu vodou milosti, – lebo všetkých si vyzval: – „Kto je smädný, nech príde a pije.“ – Sláva tebe, Kriste Bože, – prameň nášho života.

Kondák, 4. hlas

Uprostred sviatkov Starého zákona – zvolal si, Stvoriteľ a Vládca, Kriste Bože: – „Príďte a čerpaj­te vodu nesmrteľnosti!“ – Preto pred tebou padá­me a vrúcne voláme: – Udeľ nám hojné dary, – lebo ty si prameň nášho života.

Prokimen, 3. hlas

Veľký je náš Pán a veľmi mocný. – Jeho múdrosť je nesmierna.

Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Namiesto Dôstojné irmos, 8. hlas

Matkám panenstvo je čosi vzdialené – pannám zas celkom cudzie priviesť na svet dieťa. – Ale v te­be obidvoje uskutočnené stojí v súlade. – Pre­to
s národmi celej zeme – bez prestania ťa zvele­bujeme.

Pričasten

Kto je moje Telo a pije moju Krv, – vo mne prebý­va a ja v ňom, riekol Pán. Aleluja.

Back to top button