Parolin: nájsť riešenie konfliktu na Ukrajine je zodpovednosťou všetkých

Vo videoposolstve zaslanom pri príležitosti Konferencie o mierovom pláne, ktorá sa konala 28. a 29. októbra na Malte, štátny sekretár Pietro Parolin zopakoval, že zbrane konflikty neriešia. Nájdenie riešenia nie je „zodpovednosťou len Ukrajiny“, ale skôr „spoločnou zodpovednosťou“.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231031017.

Back to top button