Pápež sa 5. augusta zúčastní na vešperách v Bazilike Santa Maria Maggiore

Pápežská bazilika Santa Maria Maggiore bude v pondelok 5. augusta sláviť výročie posvätenia chrámu a zároveň sviatok Panny Márie Snežnej. Pri tejto príležitosti navštívi túto mariánsku baziliku aj Svätý Otec František, aby sa zúčastnil na modlitbách vešpier.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240711032.

Back to top button