Pápež František: Teológia musí byť schopná interpretovať evanjelium v súčasnom svete

Pápež vydal Motu proprio Ad theologiam promovendam, ktorým aktualizoval stanovy Pápežskej teologickej akadémie. Vyzval ju k „odvážnej kultúrnej revolúcii“, aby bola prorocká a viedla dialóg vo svetle Božieho zjavenia.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231101003.

Back to top button