Oznamy 44/2023

Kto by mal záujem o posvätenie pomníka nech to prosím nahlási v sakristii.

Prosím veriacich, aby sa v tomto čase nedali zlákať na čokoľvek čo súvisí s Halloweenom, pretože nesúvisí s prejavmi našej viery ani oslavou Boha ale anjelov temnosti.

Pripravme sa na to, že v dohľadnej dobe nás navštívia naši kurátori, za účelom vyzbierania zvonického príspevku za rok 2023  15€/ domácnosť.

Kto by bol ochotný tento  rok darovať do chrámu vianočný stromček nech sa prosím prihlási v sakristii.

V mene vladyku Cyrila pozýva Rada pre mládež Košickej eparchie na Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie. Uskutoční sa v dňoch 24. – 26. novembra 2023 v Spišskej Novej Vsi. Na stretnutie sa budú môcť od 22. októbra prihlásiť mladí od 15 rokov. Cenu víkendu a ďalšie informácie nájde na www.aetos.sk.  

Prosíme členov a odberateľov tlačovín, aby si v sakristii vyzdvihli:
Podiely spolku sv. C. a Metóda a uhradili členské 7€
Podiely spolku sv. Vojtecha a uhradili členské 10€

V sakristii máme:
voľnopredajné kalendáre otcov Redemptoristov 3€/kus.
voľnopredajné kalendáre spolku sv. C. a Metóda.
sviečky za nenarodené deti
knižky Hore srdcia 8€/ kus. Prosím zabezpečte aj prvoprijímajúcim!!!

The post Oznamy 44/2023 appeared first on Gréckokatolícka cirkev.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnavaprilaborci.fara.sk/2023/10/30/oznamy-44-2023/.

Back to top button