Otče náš

Richard z Hampola, pustovník a kazateľ, k modlitbe Otče náš dodáva: „Pamätaj si, že týmito slovami prosíme o chlieb, a nie o mäso, o rybu, o maškrty, o nejaký prebytok, ale o to, čo je nevyhnutné. A keď hovoríme „náš“ a nie „môj chlieb“, vyjadruje sa tým, že dobrá, ktoré udeľuje Boh sú spoločné všetkým, čo ich potrebujú. Preto ich neurčil len pre nás.“

Back to top button