Oprava zvonice

Zvonica pri Gréckokatolíckom chráme v Ľubici je po celkovej rekonštrukcii. V minulom roku prebehli práce na oprave zvonou, kde sa menilo uchytenie zvonou a zároveň sa inštaloval aj nový elektronický systém ovládania zvonenia. V tomto roku v mesiacoch máj – jún zvonica zmenila aj svoj vonkajší vzhľad. Od strechy, dreveného obkladu, omietok aš po nový sokel, všetko prešlo cez ruky dobrovoľných brigádnikov až po odborníkov na omietky a maľbu.Viac fotogaléria…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.theotokos.sk/oznamy/oprava-zvonice.html.

Back to top button