O zodpovednosti tých, ktorí povoľujú hrešiť iným

Ten, kto povoľuje inému hrešiť, bude zodpovedať za jeho hriech? Vyplýva to zo slov, ktoré povedal Kristus Pilátovi: „Preto má väčší hriech ten, kto ma vydal tebe“ (Jn 19, 11). Z toho vyplýva, že aj Pilát, ktorý podľahol židom, dopustil sa hriechu, ale menšieho. To isté vyplýva aj z Adamovho prípadu, ktorý dovolil Eve spáchať hriech a Eva súhlasila s hriechom hada. Všetci boli ako vinníci potrestaní. Keď sa nad tým pozastavíme, vidíme to aj z Božieho hnevu. Lebo keď sa Adam vyhováral, že „žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol“ (Gn 3, 12). Boh na túto výhovorku odpovedal: „Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: „nesmieš z neho jesť! – nech je prekliata zem pre teba, s námahou sa z nej budeš živiť…“ atď. (Gn 3, 17).

 

Back to top button