O tom, čo nám pomôže zdržať sa od hnevu

Ako sa možno zdržať od hnevu? Keď vždy budeme pamätať na to, že na nás pozerá vševedúci a všadeprítomný Pán, ktorý podriadený by sa opovážil v prítomnosti kráľa robiť niečo také, čo mu je nemilé? Ani ten sa tiež nehnevá, kto nechce, aby ho iní poslúchali a sám sa podrobuje vôli iných a uznáva, že všetci sú vyšší od neho (Flp 2, 3). Lebo keď niekto pre vlastný osoh chce, aby ho iní poslúchali, nech si uvedomí, že Božie slovo učí každého slúžiť iným (Mk 10, 45; Ef 5, 21; Jn 13). A kto trestá za priestupky Božích príkazov, ten sa nemá hnevať, ale má byť milosrdný a súcitný podľa slov Apoštola? „Kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? (2 Kor 11, 29).

Back to top button