O tom, aký je rozdiel medzi nečistotou a nehanebnosťou

Čo je nečistota a čo je nehanebnosť? Zákon (Lv 15, 3) vysvetľuje, čo je nečistota, a keď tým slovom označuje to, čo sa stáva bez súhlasu vôle ako nutnosť prirodzenosti. Na nehanebnosť myslí múdry Šalamún, keď hovorí, že „zmyselný a bezstarostný človek bude trpieť biedu“. Nehanebnosťou teda bolo by rozpoloženie duše, ktorá by nevedela mužne prežiť bôľ, podobne ako nezdržanlivosťou je tá duša, ktorá je slabá premáhať hnutia rozkoše, ktoré povstávajú.

Back to top button