O tom, ako sa stať hodným účastníkom Svätého Ducha

Ako sa môže niekto stať hodným účastníkom Svätého Ducha? Spasiteľ nás učil: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky“ (Jn 14, 15-16). Preto až do toho času, kým nebudeme zachovávať všetky prikázania, nebudeme takí, aby mohol vydať o nás svedectvo, „že nie ste zo sveta“ (Jn 15, 19), nečakajme, že sme hodní Svätého Ducha.

Back to top button