O tom, ako premôcť zlé žiadosti

Ako možno premôcť zlé žiadosti? S vrúcnou túžbou splniť vôľu Božiu a s takým duševným rozpoložením, aký mal ten, ktorý hovoril: „Súdy Pánove pravdivé sú všetky spravodlivé napospol; žiadanejšie nad zlato, ako hojnosť zlata rýdzeho a sladšie ako med a ako medového plásta mok“ (Ž 18, 10-11). Lebo keď uskutočniteľná túžba po lepšom učí opovrhovať horším, ako učia všetci svätí, o koľko viac potom ona núti opovrhovať zlom, za ktoré sa treba hanbiť?

Back to top button