O tom, ako premôcť náruživosť

Ako premôcť náruživosť páčiť sa ľuďom a starať sa o ľudskú chválu? Presvedčením o Božej všadeprítomnosti, všemožnou snahou ľúbiť sa Bohu a vrúcnou túžbou po blaženstvách evanjelia. Lebo ktože by sa mohol tak pozabudnúť, aby Pána v jeho prítomnosti urážal preto, aby sa páčil spoluslužobníkom a na seba privolával odsúdenie?

Back to top button