O tom, ako premáhať zlé žiadosti

Ako možno premôcť zlé žiadosti? S vrúcnou túžbou splniť vôľu Božiu a s takým duševným rozpoložením, aké mal ten, ktorý povedal: „… výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plastu“ (Ž 19, 10-11). Lebo keď uskutočniteľná túžba za lepším učí opovrhovať horším, ako učia všetci svätí, o koľko viac potom núti opovrhovať zlom, za ktoré sa treba hanbiť,

Back to top button