O tom, ako napravovať tých, čo zarmútili iných

Ako napraviť brata, čo zarmútil brata? Spôsobený zármutok môže byť taký, o akom hovorí Apoštol: „Teraz sa radujem nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok pohol na pokánie“ (2 Kor 7, 9). V takomto prípade nie ten, čo zarmútil, ale zarmútený potrebuje polepšiť sa a ukázať známky Božieho zármutku. Ale keď voľakto zarmúti iného v ľahostajných veciach, nech si pripomenie Apoštola: „Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre jedlo, už nekonáš podľa lásky“ (Rim 14, 15). Keď spozoruje, že nekonal správne, nech urobí to, čo povedal Kristus: „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar“ (Mt 5, 23-24).

Back to top button