O sústredenosti

Je možné vždy a všade byť sústredený? Ako je to možné dosiahnuť? Že je to možné, ukázal Dávid slovami: „Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána“ (Ž 24, 15). Ďalej: „Pána mám vždy pred očami, a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa“ (Ž 15, 8). A ako je to možné, to už sme povedali – keď nenecháme dušu ani na chvíľu bez myšlienky o Bohu, Božích dielach, o Božích dobrodeniach a keď neprestaneme stále vyznávať vieru a ďakovať za všetko.

Back to top button