O rozdiele medzi roztrpčenosťou a zúrivosťou, hnevom a prchkosťou

Čím sa líšia medzi sebou roztrpčenosť, zúrivosť, hnev a prchkosť? Hnev a zúrivosť sa líšia rozpoložením duše a silou pohnútky. Kto sa hnevá len v duši, má to rozpoloženie, o ktorom sa hovorí: „Hnevajte sa, ale nehrešte“ Ž 4, 5). Zúrivosť ide ďalej: „Jed v nich podobá sa jedu hadiemu“ (Ž 58, 5). Aj Herodes zúril proti obyvateľom Týru a Sidonu (Sk 12, 20).

Back to top button